01 Tháng Mười 2016   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức    
 

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 264/PGDĐT V/v hiến máu nhân đạo  năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 01/CTr-KTXH v/v Chương trình công tác của kinh tế - xã hội quý III, quý IV năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 27/NV V/v xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2017; Công văn số 1727/HD-SNV v/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch số người làm việc năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 255/PGDĐT (V/v Chấn chỉnh tình trạng dạy  Tin học không đúng quy định) gửi các trường Tiểu học

Công văn số 251/CV-PGD v/v kiểm tra đầu năm học gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 01/BCĐ BHYTHS v/v thực hiện BHYT học sinh năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn 253/PGDĐT V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017 gửi trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 252/PGDĐT V/v tập huấn dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan mạch gửi các trường Tiểu học

Công văn số 242 /PGD ĐT V/v: Bồi dưỡng  thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non  năm học 2016 -2017 

Công văn số 250/PGDĐT V/v Tuyển chọn vận động viên bóng đá Tiểu học năm 2016 gửi các trường Tiểu học


Công văn số 44/TB-UBND thống báo v/v sửa đổi điểm 3.2, khoản 3, mục I của thông báo số 40/TB-UBND ngày 12/09/2016 của UBND huyện Kiến Xương v/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 246/CV-GDĐT V/v: đăng ký danh hiệu thư viện năm học 2016-2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 248/PGD-ĐT V/v Kế hoạch thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 42/TB-UBND v/v Thông báo giới thiệu chữ ký gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 232/KH-PGDĐT V/v kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp tiểu học

Công văn số: 534/SGDĐT-ĐLHKPĐ V/v Ban hành điều lệ giải các môn thể thao tỉnh Thái Bình năm 2016-2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 230/PGDĐT v/v tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu
Công văn số 02-KH/LN V/v Kế hoạch tổ chức Trung thu năm 2016 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 
Công văn số 267/CV-GDĐT V/v rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 222 / PGDĐT V/.Vtổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của cấp THCS ; Kế hoạch 225 / KH - GD THCS Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS huyện Kiến Xương
Công văn số 11/ TrT- CĐGD V/v Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016; triển khai Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Công văn số 15-CV/BTG V/v đăng kí mua tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chi Minh gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn 213/PGD&ĐTtổ chức hội nghị  triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp học Mầm non.
Công văn số 02 CV/LN V/v triệu tập đại biểu tham dự chương trình Trung thu vui khỏe, chia sẻ yêu thương năm 2016 gừi Tiểu học, THCS
Công văn số 462 CV/LT-GDĐT V/v ủng hộ Giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đặng biệt khó khăn  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 219 / PGDĐT V/v tổ chức vận động quyên góp SGK còn sử dụng được ủng hộ HS nghèo tỉnh Lai Châu năm học 2016-2017 gửi Tiểu học, THCS
Công văn số 215/PGD&ĐT V/v tăng cường công tác bảo đảm ATGT trong dịp 2/9 và khai giảng năm học mới gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Lịch duyệt Pemis, Emis đầu năm học 2016 - 2017 (điều chỉnh) ngày duyệt theo công văn số 198/ GDĐT ngày 08 tháng  8  năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Lịch duyệt, biểu mẫu báo cáo đầu năm học 2016 - 2016 cấp Tiểu học
Lịch duyệt, biểu mẫu báo cáo đầu năm học 2016 - 2016 cấp THCS
Công văn số 11-TB/BTCHU v/v Thông báo kết quả tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Thông báo số 20 - TB/BTCHU V/v Thông báoThời gian trình bày chương trình hành động tham gia quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non gửi các trường Mầm Non
 Công văn số : 207/ PGDĐT v/v Thông báo khẩn cơn bão số 03 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Văn bản số 202/ BC - PGD ĐT V/v Báo Cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 Ngành Giáo dục Kiến Xương gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 204 / PGDĐT v/v tổ chức  hội  nghị  tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 19/CV-CTĐ v/v tổ chức trao quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số: 470/SGDĐT-GDTrH Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ 2016-2017 đối với khối THCS
Công văn số 198/ GDĐT V/v công tác tổ chức cán bộ - tài chính, cơ sở  vật chất thiết bị dạy học năm học 2016 -  2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 201 /CVPGD V/v Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng Quản lí giáo dục, Trung cấp chính trị gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn 200/CV-GDĐT lập nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 47/2016/NĐ-CP gửi các trương Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 199/PGDĐT v/v Thực hiện chương trình năm học, Tập huấn hệ thống quản lý trường Tiểu học và trường học kết nối, gửi các trường Tiểu học
Mẫu thống kê đội ngũ giáo viên Mầm Non gửi các trương Mầm Non trong huyện
Công văn số 194/ TB-GDĐT V/v Thông báo thu quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 191/PGDĐT V/v Tổ chức hội nghị Hiệu trưởng Để đánh giá công tác trong thời gian hè năm 2016 và triển khai kế hoạch tháng 8/2016 gửi các trường Tiểu học
Công văn 192/CV-GDĐT v/v lập dự toán ngân sách năm 2017 gửi các trường mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 189/ PGD ĐT V/v Tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động tháng 5, 6, 7/ 2016 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới cấp THCS 

 Lịch lấy ý kiến giới thiệu nhân sự và thẩm định hồ sơ nhân sự tham gia tuyển chọn Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non
Công văn số 02/HD-TCKH V/v Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sảnh nhà nước theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS
Công văn số 184/PGD&ĐT V/v Thông báo V/v tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học gửi các trường Mầm Non

  Quảng cáo    

 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    

Loading Monoslideshow demo viewer...

(Requires Flash® 7+ and Javascript)

Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 190
Số thành viên Ngày hôm qua: 266
Tổng Tổng: 223001
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »