26 Tháng Chín 2017   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức chung    
  Tin tức    

về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ năm học 2017-2018 các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 265/GD-ĐT v/v Tuyên truyền giáo viên, học sinh tự nguyện mua tăm do người mù, người tàn tật sản xuất gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 263/HD-PGDĐT V/v Hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2017-2018 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 260/PGD&ĐT V/V Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học đợt tháng 9 năm 2017

Công văn số 256/CV-GDĐT V/v báo cáo các khoản thu thỏa thuận, miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT và tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi năm học 2017 - 2018

Công văn số 55 -CV/BTC “V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục năm học  2017-2018”gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 253 /CV-PGDĐT V/v báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cơ sở dữ liệu PMIS, EMIS gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 249/KH – PGDĐT kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học

Công văn số 244 / PGDĐT V/v tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của cấp THCS


Công văn số 243 / KH - GD THCS Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS huyện Kiến Xương


Công văn số: 246 /PGDĐT tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho việc tham dự giải Đại hội TDTT

Công văn số : 188/BC – PGDĐT V/v báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 cấp tiểu học huyện kiến xương; Dự thảo kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học

Công văn số : 239 / PGDĐT V/v nhập dữ liệu và duyệt các biểu mẫu phổ cập năm 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số: 238/PGD&ĐT về hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp học mầm non 

Công văn số237/PGD&ĐT V/v tổ chức hội nghị  triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp học Mầm non.

Công văn số  236/PGDĐT V/v tổ chức hội nghị tổng kết tổng kết  năm học 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 -2018 cấp Tiểu học .

Công văn số 146 -TT/ĐTN V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017; triển khai chương trình năm học 2017 -2018.

 Mẫu báo cáo đầu năm học 2017 - 2018 cấp THCS

 

Công vắn số214/CV-GDĐT V/v công tác tổ chức cán bộ - tài chính, CSVC - thiết bị dạy học năm học 2017 - 2018 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng các trường tải về, in và mang theo khi đi dự hội nghị.

Mẫu hồ sơ sau đại hội công đoàn cơ sơ gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 224/PGDĐTtổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016- 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 64/TB - LĐLĐ V/v nhận dấu của BCH - CĐCS gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 525/UBND-NV v/v nhập dữ dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

Công văn số : 223 /CV-GDĐT Lập báo cáo biên chế, quỹ tiền lương và các khoản đóng góp tính đến thời điểm 31/7/2017 và Lập báo cáo nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên giáo dục theo Nghị định 54/NĐ-CP năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS


Công văn số: 491/SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương gửi các trường THCS trong huyện để thực hiện.

 Công văn số 217 /CVGD về việc tập huấn phần mềm Quản lý Giáo dục cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2017-2018 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các trường THCS

- Lịch duyệt, nộp kế hoạch dạy học năm học 2017 - 2018 và nộp báo cáo về công tác dạy bơi cấp THCS có sự thay đổi ( chuyển từ sáng 10/8/2017 sang ngày 08/9/2017).
- Việc cấp giấy giới thiệu cho học sinh THCS chuyển trường được thực hiện vào sáng thứ tư hàng tuần. Đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng thông báo để học sinh và phụ huynh học sinh biết.
- Để thống nhất thay đổi
Mẫu phiếu điều tra phổ cập năm 2017 đến năm 2021, các trường THCS thống nhất với các trường Mầm non, Tiểu học trong xã, thị trấn đăng ký mua sổ điều tra phổ cập theo thôn, xóm và nộp bản đăng ký về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo số lượng quyển theo địa chỉ:  taituekx03@gmail.com (từ 14h ngày 09/8/2017 đến 14h ngày 10/8/2017).

Quyết định số 1246/QĐ-BYT  về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống" gửi các trường Mầm non, Tiểu học có bếp ăn bán trú

Công văn số 211 /PGD v/v kế hoạch Đại hội thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo huyện kiến xương năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 210/CV-GDĐT V/V Lập báo cáo nhu cầu kinh phí theo mức lương cơ sở gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 238/TB-CĐSP v/v thông báo nhập học lớp bổi dữơng cán bộ quản lị giáo dục gửi cạ́c trưởng Mẩm Non, Tiêu học, THCS

Công văn số 215/CVPGD V/v:  Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ  NN (A2) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn (Khẩn) số 501/UBND-TCKH v/v Báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy đinh tại Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 500/UBND-TCKH v/v thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số: 200/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 -  27/7/2017)gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 473/CV-UBND V/v Đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

ng văn số 51-CV/BTCHU V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ hè năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 196/PGD&ĐT V/v Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học đợt tháng 8 năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 193 /CVPGD V/v bồi dưỡng GVNN gửi các trường Tiểu học, THCS 

Công văn số 192/ PGDĐT V/v Tổ chức cho học sinh thi thử vào lớp 10 THPT theo đề của Phòng GD&ĐT gửi các trường THCS

Công văn số 231-TB/HU v/v tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường THCS, Tiểu học, Mầm Non

Công văn số 190 /CVPGD V/v:  Kế hoạch bồi dưỡng, cấp CC NN theo hạng chức danh nghề nghiệp gửi các trương Mầm non, Tiêu hoc, THCS 

Công văn số 184/PGD&ĐT V/v: Phòng ngừa trộm cắp tài sản trường học gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 183 / PGD ĐT V/V  tổ chức chuyên đề c ôn tập môn Lịch sử cho học sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 gửi các trường THCS


 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    
  Text/HTML    
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 87
Số thành viên Ngày hôm qua: 0
Tổng Tổng: 308466
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »