25 Tháng Năm 2017   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TRANG CHỦ ::..
 
Địa chỉ Web tham khảo


Địa chỉ

  Tin tức chung    
  Tin tức    

Công văn số 178/GDĐT V/v chỉ đạo các hoạt động trọng tâm hè 2017 và chuẩn bị CSVC cho năm học 2017 - 2018 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 01/CV-LN V/v xây dựng quý nhân đạo gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 10/TB-TCKH V/v: Tổ chức thực hiện mua sắm tập trung đợt 1 năm 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 177/CV-GDĐT V/v báo cáo  biến động quỹ tiền lương  6 tháng đầu năm 2017 và kết quả thu - chi các khoản thu tại nhà trường năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 175/CV-PGD V/v: Nộp báo cáo về đánh giá CBGV theo chuẩn NN theo  đánh giá CCVC; báo cáo về CNTT; emis, pemis...   gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 01 TB/HĐĐ Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên TPT  giỏi  năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Mẫu báo cáo cuối năm học 2016 - 2017 cấp Tiểu học 

Công văn số 172/PGDĐT V/v điều động các đồng chí cán bộ, giáo viên của các trường đi làm nhiệm vụ chấm Sáng kiến, Đề tài khoa học của các cấp học gửi các trường Mầm Non, Tiểu học 

Công văn số 168/HD-PGDĐT V/v Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2016 - 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 169/CV-PGD V/v Báo cáo khẩn về tình hình ƯDCNTT gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS                  

Công văn số 165 / PGD ĐT V/v hướng dẫn xét công nhận  tốt nghiệp THCS năm học 2016 - 2017 gửi các trường THCS

Hướng dẫn thu sáng kiến kinh nghiệm gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (Đầy đủ)

Công văn số 12/ CĐGD V/v Hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác  hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017 gửi đ/c Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Mẫu thống kê báo cáo số lượng, chất lượng, thông kê điểm kiểm tra cuối năm học 2016 - 2017 gửi các trường THCS

Danh sách học sinh giỏi gửi các trường Tiểu học, THCS để rà soát thông tin in giấy chứng nhận học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Công văn số 144/PGDĐT V/v: Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối  năm học 2016-2017. gửi các trường Tiểu học

Công văn số 146/ PGD V/v Thông báo xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối tượng GDTTSKBC) và công nhận tốt nghiệp GDTX THCS Năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 145/ PGD ĐT V/vsơ kết công tác tháng 4/2017 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới gửi các trường THCS

Công văn số 16/CV - LĐĐ V/v tiếp tục thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 140  / PGD ĐT V/v Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Công văn số 138/PGD&ĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm Non

Công văn số 130/PGDĐT về lịch tổ chức các hoạt động chính của cấp THCS huyện Kiến Xương

Công văn số 129 / PGD ĐT V/v kiểm tra, tổng kết  năm học 2016 - 2017 gửi các trường THCS 

Công văn số 127  /GD-ĐT về việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; ATGT trong các nhà trường gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn (khẩn) số 128/PGDĐT V/v xin ý kiến đóng góp các dự thảo gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Biên bản kiểm tra công tác đoàn đội năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS 

Danh sách cán bộ giáo viên hiến máu nhân đạo năm gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Tổng hợp các loại kết quả cho điểm tự kiểm tra thi đua năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 124/ PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam  lần thứ 4 giử các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 1392 BGDĐT-GDTrH V/v thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 gửi các trường thực hiên trường học mới

Công văn số 121/PGD&ĐT V/v: Rà soát, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm Non 

Công văn số 117/PGDĐT V/v: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm 2017” gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Danh sách, lịch, biểu điểm kiểm tra thi đua năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 111/PGD&ĐT V/v tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non trong huyện.

Công văn số 106/CV-GDĐT V/v thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2016 (đợt 4) gửi các trường Mầm Non, Tiểu hoc, THCS

Mẫu tổng hợp xếp thứ về nội dung trường học kết nối gửi các trường tiểu học, THCS

Công văn số 99 / PGD V/v Hướng dẫn các trường kiểm tra đánh giá, xếp loại thể lực học sinh gửi các trường Tiểu học, THCS

 Công văn số 98 / PGD ĐT V/v tổ chức khảo sát chất lượng HSG THCS cấp huyện năm học 2016-2017 gửi các trường THCS

 Công văn số 97 / PGD ĐT V/v tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 2, 3/2017 và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới gửi các trường THCS 

Công văn số 03-CV/BTGHU v/v đăng ký mua tài liệu học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS


Công văn v/v Kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn (khẩn) số 93/CVGD V/V báo cáo tình hình dạy học NN; Ứng dụng CNTT gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 06/CV-LN V/vtổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về "An toàn giao thông"  năm học 2016 – 2017 gửi các trường THCS


Công văn số 3786/QĐ-UBND về Quyết định Phê duyệt Đề án dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học, THCS tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đền năm 2030


Công văn số Công văn số: 156/SGDĐT V/v Hội thảo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới gửi đ/c Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thực hiện mô hình trường học mới

Công văn số 88/PGDĐT-KĐCLGD  V/v thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2016 - 2017 gửi các  trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Công văn số 87 /TB-PGD  V/v:- Lấy ý kiến về nội dung đề án phát triển đội ngũ và công tác bồi dưỡng HSG ;thay đổi lịch học lớp quản lý Giáo dục năm 2017  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Công văn số 82/CV-GDĐT v/v Duyệt quyết toán năm 2016 lân 3 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 83/PGD V/V kế hoạch và chuẩn bị  thi đấu giải thể thao học sinh cấp tỉnh Năm học 2016 - 2017

Danh sách học sinh lớp 5, lớp 9 dự thi Tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia gửi các trường Tiểu học, THCS

Danh sách học sinh lớp 5, lớp 9 dự thi toán trên internet cấp tinh gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 151/UBND-VP v/v nghiêm cấm sử dung rượu, bia, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn (khẩn) số 79/PGD-ĐTV/v Xử lý kết quả qua kỳ thi giải Toán qua mạng cấp huyện gửi các trường Tiểu học, THCS (Nộp từ 7h30 đến 10h30 ngày 09/03/2017)

Dự thảo biểu điểm thị đua năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 11 TB/LN Hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi huyện năm học 2016 - 2017” gừi các trường Tiều học, THCS

Công văn số 01/HD-PNV v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức và chế độ phụ cập thâm niên đối với nhà giáo năm 2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

 Công văn số  73/PGD&ĐT V/v: Họp triển khai kế hoạch đi học TCCT; QLGD và tổ chức thi Vật lý, giải Toán cấp Tỉnh năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Danh sách lãnh đạo hội đồng, giám sát hội đồng thi toán trên internet ngày 06 tháng 03 năm 2017, biên ban giám sát gửi các trường Tiểu học, THCS

Công vắn số 47 /PGD-TĐKT v/v nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 68 /PGD v/v THÔNG BÁO Thay đổi lịch thi giải việt dã huyện Kiến Xương năm 2017 giử các trường Tiểu học, THCS 

 Danh sách, thời gian, địa điểm dự thi Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Công văn khẩn số 63/CVGD v/v tổ chức thi toán cấp huyên; Tiếng Anh, Vật Lí, Toán cấp tỉnh trên internet năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

 Công văn số 06 /HD- CĐGD V/v HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2017 và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn 64/PGD&ĐT V/v Lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học sáu tháng đầu năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 59/CV-GDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, nội dung, địa điểm, thành phần xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016  lần 2 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 60/CV-GDĐT V/v thẩm định hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT và tiền ăn trưa trẻ 3, 4, 5 tuổi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 58 /GD-ĐTvề việc ủng hộ người mù, người tàn tật, gửi các trường Tiểu học, THCS

Thông báo số 03/TB-KH v/v Cấp học bổng cho học sinh chăm ngoan học giỏi năm 2016 gửi các trường Tiểu học, THCS


Danh sách học sinh dự thi Vật lí trên internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 gửi các trường THCS

Công văn số 54 / PGDĐT tổ chức  chuyên đề xây dựng kế hoạch dạy học, dạy học theo chủ đề môn Ngữ văn; Toán gửi các trường THCS                              

 Công văn Số: 51/CV-PGDĐT V/v hướng dẫn thi tốt nghiệp  Nghề phổ thông năm học 2016-2017 gửi các trường THCS 

Công văn số 49 /CVGD V/v Thông báo tạm dừng thi giải toán trên internet câp huyện năm 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 01/GM-TCKH v/v Tập huấn phần mềm tài sản do công ty cổ phần Misa cung cấp để rà soát cập nhật dữ liệu tài sản vào phần mềm quản lý tài sản gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

 Công văn số48/CV-PGDĐT về việc giới thiệu cuốn sách '' RẠNG RỠ VIỆT NAM " của tác giả Nguyễn Dương An. Cuốn sách dày 208 trang, nội dung phong phú, cung cấp nhiều tư liệu quý thể hiện bề dày truyền thống lịch sử đến đương thời của tỉnh nhà, nhiều bài viết về truyền thống cách mạng và 30 năm đổi mới quê hương giàu đẹp gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 47/PGD&ĐTvề việc chiêu sinh các lớp đào tạo Trung cấp Chính trị, QLGD trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 gửi các trương Mầm nom, Tiểu học, THCS

Công văn số 57/CV-SGDĐT V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tê toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" Lần thứ VI

Khung giờ, Danh sách lãnh đạo, giám thi, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi giải toán, vật lí trên internet năm học 2016 - 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS (mới)

Công văn số 24/CV-GDĐT Duyệt quyết toán năm 2016 (Lần 1) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 36  / PGD V/V tổ chức hội nghịTriển khai công tác Giáo dục Pháp luật trong các nhà trường ; Triển khai kế hoạch hội thảo phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trong các nhà trường gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 35 /PGDĐT V/v tổ chức hội nghị để triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Giải các môn thể thao học sinh năm học 2016-2017 cấp Tỉnh 

Công văn số 32/KH-PGDĐT Về Kế hoạch kiểm tra Việc thực hiện “Đổi mới không gian trường lớp, xây dựng Thư viện xanh” Năm học 2016-2017

Công văn số 01 /BCĐ V/v đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 37/KH-PGDĐT Về Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Xương gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn Số: 23/PGDĐT V/v báo cáo số liệu về việc học, dự thi, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ gửi các Trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 09 CV/LN "V/v Tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017" Gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 19/CVGD V/v Chỉ đạo bổ sung thi vật li - toán trên internet cấp huyện năm học 2016 - 2016 gửi các trường Tiểu học, THCS

Kết quả thi Tiếng anh cấp huyên trên mạng năm học 2016 - 2017; Danh sách học sinh lớp 5, lớp 9 dự thi Tiếng Anh trên mang cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

 Công văn số 18 / BC - PGDĐT BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 - 2017 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

Công văn số 11 / PGDĐT V/v tổ chức hội nghị sơ kết công tác học kì I và triển khai kế hoạch công tác trong học kì II năm học 2016 - 2017 của cấp THCS

 Công văn số 01- CV/BTGHU V/v tuyên truyền tổ chức đón Tết Đinh Dậu năm 2017  gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 17 /CV-GDĐTV/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Vật li, Toán cấp huyện trên internet năm học 2016 – 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 09/BC-GDĐT V/V 

công văn số 10/BC-PGDĐT V/v báo cáo sơ kết học kì i năm học 2016-2017 cấp tiểu học huyện kiến xương

Công văn số 07 / PGDĐT V/V tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu, chi ngân sách năm 2016 - Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương

Báo cáo sơ kết học ky I năm học 2016 - 2017 bậc học Mầm Non


Công văn số 06 / PGD ĐT V/v : Nghỉ tết Nguyên đán và các công việc cần triển khai gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 01/ CV-CĐGD V/V Hướng dẫn Báo cáo  sơ kết công tác hoạt động công đoàn Học kỳ I năm học 2016 - 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS


Công văn số 05/PGDĐT-GDTH V/V triệu tập dự hội nghị sơ kết Học ky I gửi các trường Tiểu học

Công văn số 04/CV-PGDĐT V/v báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cơ sở dữ liệu PMIS, Emis gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 820/UBND -TTr  V/v Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 04 / BCĐ V/v đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 368/KH-BTC về việc kế hoạch tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng huyện Kiến Xương” năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (Điều chỉnh lịch thị cụm)

Công văn số 22  /CTĐ-CTXH kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo tổ chức  triển khai phong trào"tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"nhân dịp xuân đinh dậu 2017

 Danh sách cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Danh sách các đoàn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017 cấp học mầm non huyện Kiến Xương

Công văn số 363 /CV-GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Tiếng Anh cấp huyện trên internet năm học 2016 – 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn hướng dẫn báo cáo thống kê, biểu điểm thi đua học kỳ I năm học 2016 - 2017 cấp Mầm non (nộp về Phòng GD&ĐT ngày 15/12/2016)

Công văn số 356/PGDĐT V/v: Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 gửi các trường Tiểu học

Công văn số 355 /PGDĐT V/v tổ chức hội nghị với nội dung thống nhất thời gian, địa điểm và bốc thăm thi đấu gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 557/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp gửi các trường THCS

Công văn số 353/CV- GDĐT V/v nộp quỹ vì người nghèo năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 349 / PGDĐT V/v kiểm tra, sơ kết học kì I năm học 2016 - 2017 gửi các trường THCS

Công văn sô 348/CV-GDĐT V/v  báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương, kết quả xã hội hóa trường học năm 2016 và báo cáo ghi thu-ghi chi 6 tháng cuối năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 04/TB-HĐXT V/v Điểm trúng tuyển kỳ tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Công văn số 346 / PGDĐT V/v tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 11 năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác của cấp THCS trong thời gian tới gửi các trường THCS

Công văn số 03/TB-HĐXT V/v  thông báo kết quả bài phúc khảo kiểm tra sát hạch tuyển viên chức ngành GD gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 343/ PGDĐT V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 340/KH-PGDĐT V/v kế hoạch tổ chức ngày hội tiếng anh cấp tiểu học (english festival 2016)

Công văn số 60/CV-TCKH V/v thực hiện rà soát, nhập dữa liệu tài sản vào phần mềm QLTS  do TCCP misa cung cấp gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 330/CV-GDĐT V/v lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 331 /CVPGD V/v Kế hoạch bồi dưỡng GV gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 329/PGDĐT v/v Cấp CCCD cho học sinh lớp 9 năm học 2016 2017 của các trường THCS trong huyện

Thông báo kiểm tra việc thực hiện quý chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 326/PGDĐT V/v điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thể thao học sinh năm học 2016 - 2017; Điều lệ các môn thể thao gửi các trường Tiểu học, THCS 

Công văn số 20/CV-BTGHU v/v thông báo đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn Số 22/CĐGD v/v lập danh sánh nam CBGV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi các trương Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 317  / PGDĐT V/v kiểm tra công nhận PCGD năm 2016; Lịch kiểm tra phổ cập năm 2016 ... gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS (Bổ sung)

Công văn số: 318/CV-GDĐT V/v Báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dụng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng gửi các trường Mầm Non, Tiểu hoc, THCS

Công văn số 316  /CV-GDĐT V/v tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 02/TB-HĐXT V/v Thông báo Họp triển khai kế hoạch, nhận phiếu báo khảo sát xét tuyển GV gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 305/PGD&ĐT V/v: Tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm".  gửi các trương Mầm Non

Công văn số 28/NV v/v bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm Non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS công lập gửi các trường Mầm Non, Tiểu hoc, THCS

Công 21/CV-CĐGD v/v báo cáo hệ số lượng, phụ cấp của đơn vị ; Số 22/CĐGD v/v lập danh sánh nam CBGV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi các trương Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 298/PGDĐT V/V Tập huấn giáo viên dạy Tiếng Anh trong trường Tiểu học

Công văn số 296/PGDĐT V/V báo cáo cán bộ nhân viên sinh con thứ 3 trở lên gửi các trường mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 20/  CĐGD V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam gửi các trường mầm Non, Tiểu học, THCS 

Công văn số 295/CV-GDĐT V/v báo cáo nhu cầu tăng lương, biến động quỹ tiền lương cuối năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu hoc, THCS

Công văn số: 293 /LNPGD-CĐGD V/v: Tổ chức hội nghị chuyên đề “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 292/CV-PGD V/v: Quy hoạch nguồn, bổ nhiệm lại CBQL gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 290  /CV-GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán, tiếng anh, Vất lí trên internet năm học 2016 – 2017 gửi các trường Tiểu học, THCS

Công văn số 1183/CAT-PA83 V/v phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn tình trạng giả danh phóng viên báo chí gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Công văn số 289/ CV-LT V/V Chỉ đạo hoạt động chào mừng  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 286/PGDĐT-KTKĐCLGD Về Kê hoạch Triển khai công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Năm học 2016-2017 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 443-CV-HU V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 96/GM-UBND v/v tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức quản lý tài chính năm 2016 gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

Công văn số 15/HD - CĐGD v/v Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016) gửi các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS


 

  Cơ sở dữ liệu    
  CISS.FlashPlayers    
  Text/HTML    
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
Giáo án
  
Người dùng online
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 172
Số thành viên Ngày hôm qua: 245
Tổng Tổng: 284655
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG
Đ/C: Thị trần Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
SĐT: 0363821226

Copyright by Phòng giáo dục Kiến Xương - Thái Bình | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »